ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
 •     อบต.สันผีเสื้อ ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 247389 ต่อ 11 ในวันเวลาราชการ หรือเว็บไซด์ www.sanphisus.org
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/05/2553
 • หมดเขต    4/06/2553
 • อ่าน   593
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294