ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนสวนเกษตรอินทรีย์หลังบ้านเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้โครงการงบพัฒนาจังหวัดปี 2553 จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 พค. - 2 มิย. 53 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 053 - 324015 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2553
 • หมดเขต    2/06/2553
 • อ่าน   545
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294