ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 29 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 29 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 พค. - 25 พค. 53 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 328495 - 99 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   19/05/2553
 • หมดเขต    25/05/2553
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294