ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 1 โครงการ รวม 5 สาย
 •     อำเภอแม่อาย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 1 โครงการ รวม 5 สาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ งานการเงินและบัญชี อาคารที่ว่าการอำเภอแม่อาย ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 19 พค. - 25 พค. 53 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 856368 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2553
 • หมดเขต    25/05/2553
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294