ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
 • วันที่ประกาศ   11/06/2550
 • หมดเขต    22/06/2550
 • อ่าน   893
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294