ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานประปาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     สำนักงานประปาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับบริษัท ซิตี้โอมเพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานประปาสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    07/09/2550
 • อ่าน   706
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294