ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แจ้งเลื่อนการยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง แจ้งเลื่อนการยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลหนองผึ้ง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ 3 พค. 53 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โทรศัพท์ 053 - 423361 - 2 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 • วันที่ประกาศ   21/05/2553
 • หมดเขต    27/05/2553
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294