ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2552 จำนวน 326 รายการ
 •     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2552 จำนวน 326 รายการ ผู้สนใจขอดูครุภัณฑ์ ได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 มิย. 53
 • หน่วยงาน    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/05/2553
 • หมดเขต    01/06/2553
 • อ่าน   556
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294