ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างวิจัยและประเมินผล และสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศสอบราคาจ้างวิจัย และประเมินผล กล่มผู้บริโภค กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 และสอบราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 พค. 53 - 3 มิย. 53
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/05/2553
 • หมดเขต    03/06/2553
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294