ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 5 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยห้วยดินดำให้ได้ได้ดีตามเดิม ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างวันที่ 26 พค. 53 - 15 มิย. 53 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 280228 - 46 ต่อ 455, 431 - 433 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/05/2553
 • หมดเขต    15/06/2553
 • อ่าน   613
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294