ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ได้ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมนุ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กม. 77+975 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.92+540 - กม.93+200 (ตามแบบของสำนักทางหลวงที่ 1) ปริมาณ งาน 1 แห่ง จำนวน 40 รายการ ผู้สนใจสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 260786, 053 - 260676 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 27 พค. 53 - 4 มิย. 53
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/05/2553
 • หมดเขต    04/06/2553
 • อ่าน   434
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294