ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 97 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่หน่วยงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2553 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wwwcmu.ac.th หรือ www.ba.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 942161 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2553
 • หมดเขต    24/06/2553
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294