ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักบริหารพื้นที่ 16 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่ 16 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่ 16
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    03/09/2550
 • อ่าน   663
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294