ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา , อาคารจิตสันติ และอาคารผู้ป่วย จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    31/08/2550
 • อ่าน   697
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294