ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวราคาจ้างก่อสร้างคลังความรู้ชุมชน
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวราคาจ้างก่อสร้างคลังความรู้ชุมชน จำนวน 1 ห้อง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แผนกพัสดุ อคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    31/08/2550
 • อ่าน   627
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294