ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนและต้นไม้
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนและต้นไม้ บำรุงรักษาภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    07/09/2550
 • อ่าน   717
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294