ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคา
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาดต่าง ๆ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 15.00 น. หรือโทร 053 - 241018 ต่อ 11155
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2553
 • หมดเขต    22/07/2553
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294