ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด หรือเสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว จำนวน 7 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด หรือเสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว จำนวน 7 รายการ โดยจะทำการขายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุ และอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2553
 • หมดเขต    21/07/2553
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294