ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน
 •     จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการสอบราคาจ้างปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันราชการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ห้องพัสดุ) ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053 - 890484 - 6 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ห้องพัสดุ) ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2553
 • หมดเขต    12/07/2553
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294