ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    11/09/2550
 • อ่าน   717
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294