ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด
 •     ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ให้ผู้สนใจพร้อมกัน ณ สถานที่บริเวณอาคารศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน หรือโทร 053 - 584705
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/07/2553
 • หมดเขต    15/07/2553
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294