ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     การประปาส่วนภูมิภคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับบริษัท รวมโชคพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการหมู่บ้านลากูนน่าโฮม เฟส 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ผู้สนใจติดต่อได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาทำการ หรือโทร 053-234476 ต่อ 127 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2553
 • หมดเขต    16/07/2553
 • อ่าน   454
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294