ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑ์ชำรุด 37 รายการ 51 ชิ้น วัสดุชำรุด 3 รายการ ผู้สนใจสามารถดูสภาพพัสดุชำรุดที่จะขายได้ทุกวันในเวลาราชการ ณ งานคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โทร 053 - 920200 ต่อ 259 ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2553
 • หมดเขต    15/07/2553
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294