ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (โครงการขุดลอกตะกอนและขยายลำน้ำแม่ทา ม.4 บ้านทาชมภู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน) ผู้สนใจติดต่อได้ที่ที่ทำการเทศบาล ต.ทาปลาดุก ระหว่างวันที่ 6 - 13 กรกฎาคม 2553 หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.thapladuk.go.th หรือโทร 053 - 507552 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/07/2553
 • หมดเขต    13/07/2553
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294