ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 46 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือโทร 053 - 283561 - 2 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ถ.สุรวงค์ ซ.5 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2553
 • หมดเขต    16/07/2553
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294