ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อย 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 กรกฎาคม 2553 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทร 053-446635-7 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2553
 • หมดเขต    19/07/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294