ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล, ครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ณ สถานีผลิตและจำหน่ายน้ำแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 7 - 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. หรือโทร 053-234476 ต่อ 124 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2553
 • หมดเขต    19/07/2553
 • อ่าน   453
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294