ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ดำเนินการจัดหาพัสดุ โดยการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าป่าน หมู่ที่ 3 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ระหว่างวันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร 053-939360
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2553
 • หมดเขต    23/07/2553
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294