ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อแพ็คเก็จทัวร์ เพื่อดำเนินการโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน จำนวน 25 คน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ระหว่างวันที่ 8 - 21 กรกฎาคม 2553 หรือโทร 053-388555 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2553
 • หมดเขต    21/07/2553
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294