ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ
 •     กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ในวันที่ 14 กันยายน 2550 ที่คลังพัสดุ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของได้ ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    14/09/2550
 • อ่าน   684
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294