ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด
 •     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ (หลังเก่า) สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง เสนอราคาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2553
 • หมดเขต    23/07/2553
 • อ่าน   683
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294