ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
 •     สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 19 กรกฏาคม 2553 หรือสอบถามโทร 053-221413 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2553
 • หมดเขต    19/07/2553
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294