ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันแบบเอนกประสงค์ ชนิดดับเพลิงได้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านแปะ ระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th หรือโทร 053-032128-9 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2553
 • หมดเขต    20/07/2553
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294