ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 107 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-922215 หรือ www.airporthai.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2553
 • หมดเขต    28/07/2553
 • อ่าน   651
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294