ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2553 หรือโทร 053-446635-37 ต่อ 311 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2553
 • หมดเขต    19/07/2553
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294