ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง 4 เครื่อง , เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง , เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 KVA 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า 500 VA จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    06/09/2550
 • อ่าน   669
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294