ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานจ้างเหมาว่างท่อประปาให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจีพี พร็อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านรินรดา 3 ถ.ศรีบัวเงิน ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2553 หรือโทร 053-234476 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2553
 • หมดเขต    23/07/2553
 • อ่าน   467
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294