ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. หรือโทร 053-943128, 1124, 3136-8 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2553
 • หมดเขต    19/07/2553
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294