ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
 •     ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรม การผลผลิตผักอินทรีย์ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2553 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 หรือโทร 053-282823 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จ.เชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2553
 • หมดเขต    23/07/2553
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294