ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคา
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อ Thermal Viewer Type 1 (High Efficiency) จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อได้ที่แผนกบริหารทั่วไป ห้องการเงิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียใหม่ ระว่างวันที่ 22 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 15.00 น. หรือโทร 053-241018 ต่อ 11155
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2553
 • หมดเขต    3/08/2553
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294