ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาเขื่อนกักทรายอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาเขื่อนกักทรายอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    12/09/2550
 • อ่าน   723
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294