ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่) ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 - 16.00 น. หรือ www.gprocurement.go.th หรือโทร 053-890040 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2553
 • หมดเขต    28/07/2553
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294