ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 91 รายการ กำหนดขายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-944011 ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2553
 • หมดเขต    28/07/2553
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294