ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อที่ดินในเขตอำเภอฝาง
 •     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตอำเภอฝาง เพื่อสร้างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลาง ชั้น 1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. หรือโทร 053-112630 ต่อ 132 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลาง ชั้น 1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2553
 • หมดเขต    20/08/2553
 • อ่าน   697
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294