ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ข้ามลำน้ำโจ้ บ้านคอกหมูป่า ม.7 ต.สันนาเม็ง เชื่อมบ้านสันทรายหลวง ม. 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 28 กรกฎาคม 2553 หรือโทร 053-891500 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2553
 • หมดเขต    28/07/2553
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294