ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมจีนไม้สัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร พร้อมเหล็กรองขาโต๊ะ จำนวน 50 ตัว ผู้สนใจติดต่อกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2553 หรือ www.papaichiangmai.com หรือโทร 053-354155-6 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2553
 • หมดเขต    09/08/2553
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294