ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมไอน้ำชนิดตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 4 หัวพ่นหมอกควันพร้อมสายน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 10 ตัว พร้อมปั๊มน้ำแรงดันสูงสำหรับพัดลมไอน้ำ 5 ตัว (ไม่น้อยกว่า 20 หัวพ่นหมอก) จำนวน 2 ชุด ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2553 หรือ www.papaichiangmai.com หรือโทร 053 - 354155-6 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2553
 • หมดเขต    09/08/2553
 • อ่าน   623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294