ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 •     สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ดำเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ผู้สนใจติดต่อส่วนอำนวยการ โทร 054-224862 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   15/07/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294