ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงานและจักรกลชำรุด จำนวน 63 รายการ และขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 17 รายการ ขอทราบรายละเอียดพัสดุดังกล่าวได้ที่งานอำนวยการ (พัสดุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โทร 053-234476 ต่อ 127 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2553
 • หมดเขต    28/07/2553
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294