ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-826704 / 053-362272 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2553
 • หมดเขต    02/09/2553
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294